Bodemverontreiniging tegengaan; afwatering van afval- en hemelwater

Bodemverontreiniging tegengaan; afwatering van afval- en hemelwater

Tegenwoordig staat het klimaat en het milieu centraal; we moeten goed zorgen voor onze wereld. Het scheiden van afvalwater en hemelwater is hierbij een belangrijk onderdeel. Vooral grote bedrijventerreinen hebben meerdere soorten afvalwater, maar die komen vaak op een gezamenlijke plaats terecht. Een gevolg hiervan kan zijn dat de grond vervuild raakt. Dit wordt bodemverontreiniging genoemd en is zeer schadelijk voor het milieu. Het is dus belangrijk om hier alert op te zijn. Wat kunnen grote bedrijven, jij en ik hier aan doen?

Hoe zit het allemaal?

Alle gebouwen in ons land zijn aangesloten op openbare rioleringen. Deze monden uit in waterzuiveringsinstallaties. Hier wordt het rioolwater gezuiverd door de afvalstoffen uit het water te filteren. Het gezuiverde water kan weer opnieuw worden gebruikt als bijvoorbeeld drinkwater. Wanneer de afwatering naar het riool niet goed is, kan dit leiden tot bodemverontreiniging. Een leiding kan stuk gaan, waardoor afvalstoffen de grond in trekken. Maar ook het hemelwater moet gescheiden blijven van het afvalwater. Hier zijn aparte rioleringen voor, maar soms gaat dit mis en komt het zuivere hemelwater bij het afvalwater terecht. 

Wat kan ik zelf thuis doen?

Een goede afvalscheiding in het water is dus belangrijk. Zelf kun je bijvoorbeeld beginnen met het gebruik van biologisch afbreekbare en/of natuurlijke schoonmaakmiddelen. Deze zijn niet schadelijk voor het milieu als dit per ongeluk in de bodem terecht komt. Denk bijvoorbeeld aan het verwijderen van groene aanslag na de winter. Het water zakt hierbij direct de bodem in, dus het is extra van belang om hier onschadelijke schoonmaakmiddelen voor te gebruiken. Ook kan het wassen van de auto zorgen voor bodemverontreiniging. Doe dit dus op de aangewezen plekken zoals bij een wasbox of carwash. Om het hemelwater op een correcte manier af te wateren, is vergroening van de tuinen belangrijk. Veel mensen kiezen voor tegels in de tuin, maar hierdoor kan het water minder goed weg. Hoe sneller het hemelwater de grond in kan, hoe beter dat voor het milieu is. Ga dus liever voor minder tegels en meer groen in de tuin!

Afwatering op bedrijventerreinen

Voor bedrijven is het verboden om hemelwater af te voeren via het vuilwaterriool. Dat mag alleen onder enkele strenge voorwaarden. Een goede afwatering van bedrijfsterreinen is dus erg belangrijk, zodat het schone water niet vervuild wordt door schadelijke afvalstoffen. Ook moet het vuilwaterriool goed gescheiden zijn van het hemelwaterriool. Om het hemelwater op een goede manier af te wateren, kunnen bedrijven denken aan het aanleggen van een groen dak, een parkje op het terrein of het plaatsen van waterputten. Het regenwater kan dan direct de grond in zakken of worden opgevangen om het te gebruiken voor het doorspoelen van het toilet.