Duurzame inzetbaarheid

Duurzame inzetbaarheid

Elk bedrijf heeft baat bij gelukkige medewerkers. Maar, hoe zorg je er voor dat je medewerkers altijd gelukkig zijn. Want, medewerkers gaan naarmate ze ouder worden door verschillende fasen van het leven. Per fase zullen ze verschillende wensen hebben, waar jij als ondernemer op in moet spelen. Inspelen op de wensen van medewerkers, door de verschillende fasen van hun leven, noemt men duurzame inzetbaarheid. Voor organisaties is het belangrijk dat medewerkers altijd goed inzetbaar zijn. Als medewerkers gelukkig zijn zullen ze productiever en beter inzetbaar zijn. Ook zullen gelukkige medewerkers zich sneller kunnen aanpassen aan een veranderende organisatie of takenpakket. Echter, medewerkers zijn gelukkig als aan hun wensen wordt voldaan. Als ondernemer is het dus belangrijk dat je aandacht besteed aan duurzame inzetbaarheid.

Duurzame inzetbaarheid onderwijs

In het primaire onderwijs is een duurzame inzetbaarheid regeling voor leerkrachten. Deze regeling is als onderstaand.

 • Alle medewerkers krijgen een basisbudget van 40 uur per jaar.
 • Vanaf 57 jaar krijgen medewerkers een extra budget van 130 uur aan bijzonder budget, naast het 40-urige basisbudget. 
  • Het budget vervalt vanaf de AOW-gerechtigde leeftijd. De genoemde uren zijn gebaseerd op een fulltime dienstverband en worden naar rato aangepast. 
  • Het budget mag gebruikt worden voor alle activiteiten die de duurzame inzetbaarheid van leerkrachten bevorderd, zoals:
   • Studieverlof.
   • Coaching.
   • Activiteiten die de mobiliteit vergroten.
  • Het budget mag niet gebruikt worden om vakantie op te nemen. 
 • Ook startende leraren krijgen een extra budget, namelijk 40 uur extra per jaar in de eerste 3 jaar. Dit is dus bovenop het basisbudget. Het gaat dan om leraren in de eerste tot en met derde trede van hun salarisschaal: L10-1, L11-1 en L12-1 tot en met L10-3, L11-3 en L12-3. Het budget mag gebruikt worden om bijvoorbeeld de werkdruk te verlichten onder startende leraren.

Meer weten over duurzame inzetbaarheid in het onderwijs? Bekijk dan deze link: https://overduurzameinzetbaarheid.nl/6-peilers-van-duurzame-inzet-in-het-onderwijs/.

Duurzame inzetbaarheid bouw

Net als in het onderwijs hebben medewerkers in de bouw ook een regeling omtrent duurzame inzetbaarheid. Bouwplaatsmedewerkers kunnen op latere leeftijd extra verlofdagen kopen. Ook kunnen bouwmedewerkers extra opleidingen naar keuze volgen. Per jaar krijgen bouwplaatsmedewerkers 4,36% bovenop het vaste jaarsalaris om verlofdagen te kopen of opleidingen te volgen. Voor de UTA-werknemer is dat 1,93% van het jaarsalaris. Deze percentages gelden in 2020 en 2021.

Wat is duurzame inzetbaarheid

We zijn al even ingegaan op de vraag ‘Wat is duurzame inzetbaarheid?’. Maar, laten we nog even de diepte in gaan. Duurzame inzetbaarheid begint al vanaf de allereerste dag dat een medewerker binnenstapt. Denk dan al na over de toekomst. Wat zijn de huidige wensen van de medewerker en welke hoedanigheid kan dit veranderen? Het is namelijk beter om problemen te voorkomen dan ze op te lossen. Voorbeeld: een versleten rug die vervang je niet meer. Hoe eerder je begint met duurzame inzetbaarheid, des te meer resultaat je hebt. In sommige organisaties focust men zich enkel op de ouderen (50+). Je spreekt dan van ouderenbeleid. Is de het beleid gericht op alle fasen van het leven? Dan spreek je van een leeftijdsbewust beleid. Ook in een jongere fase van het leven kunnen namelijk problemen ontstaan. Bijvoorbeeld iemand die net ouder is geworden en slecht slaapt door een slecht slapend kind. Ook hier moet je als ondernemer rekening mee houden.

Waarom duurzame inzetbaarheid

De gemiddelde leeftijd van de Nederlandse arbeidsmarkt stijgt door de jaren heen steeds verder. Er worden minder kinderen geboren en mensen leven langer, waardoor mensen langer werken. Kortom de komende tijden zullen er steeds meer oudere werknemers doorstromen. Echter, zullen er minder jonge werknemers instromen, doordat er minder kinderen dan vroeger geboren worden. De arbeidsmarkt vergrijst en ontgroent. Hierdoor is het des te belangrijker dat oudere werknemers zo vitaal mogelijk zijn. Duurzame inzetbaarheid speelt hierop in. Door zo goed mogelijk te proberen te voldoen aan de wensen van werknemers, door hun levensfasen heen, zullen ze zo weinig mogelijk lichamelijke en mentale klachten door werk krijgen. Hierdoor is de kans groter dat medewerkers op hun oude dag nog vitaal zijn. Vertel ook vaak motiverende positieve spreuken aan je werknemers, hierdoor zullen zij gemotiveerder zijn om er wat van te maken.

Meer lezen over duurzaam ondernemen? Bekijk dan ook eens:

Meer lezen over duurzaamheid? Lees ook eens over: