Alternatieve behandeling voor chronische pijn?

Chronische pijn beïnvloedt het dagelijks leven van patiënten extreem. Dag in en dag uit worden zij geconfronteerd met hun pijn en beperkt in hun dagelijks functioneren. Deze patiënten hebben vaak veel verschillende artsen gehad en diverse behandelingen geprobeerd, maar niets lijkt te werken. Sinds kort is er een lichtpuntje, psychedelica als medicatie bij chronische pijn lijkt zijn vruchten af te werpen. 

Wat is chronische pijn?

Chronische pijn is een voortdurend, aanhoudende of terugkerende pijn die langer aanhoudt dan drie tot zes maanden. Chronische pijn beïnvloedt het welzijn, functioneringsvermogen en kwaliteit van leven van een patiënt drastisch. Chronische pijn kan verschillende oorzaken hebben. Zo kan het een gevolg zijn van letsel, een operatie waarbij een zenuw beschadigd is of komen door slijtage. Daarnaast valt ook migraine en fibromyalgie onder chronische pijn. 

De reguliere behandeling

Chronische pijn is een veelvoorkomend probleem in Nederland. Ruim twee miljoen mensen hebben al langer dan zeven jaar last van pijn. De behandeling van chronische pijn bestaat voornamelijk uit pijnmedicatie. Pijnmedicatie is vaak een combinatie van reguliere pijnstillers, zoals paracetamol en ontstekingsremmende middelen. Daarnaast kan er ook psychotherapie aangeboden worden. De continue pijn die patiënten ervaren kan zorgen voor veel spanning, tijdens psychotherapie wordt er aan gewerkt om juist beter te leren ontspannen. 

Behandeling met psychedelica

De onderzoeken naar het effect van psychedelica op chronische pijn zijn net gestart. De eerste voorzichtige uitkomsten lijken positief. Alhoewel de werking van de psychedelica op pijnreductie nog druk bediscussieerd worden. Zo denkt de ene neuroloog dat psychedelica een grote invloed hebben op hoe we pijn ervaren. En denken andere neurologen weer dat psychedelica zoals psilocybine zich juist binden aan serotonine receptoren, in het bijzonder aan de 5-HT2a receptor, wat zorgt voor een snelle en effectieve pijnreductie.  

De behandelaren zijn het er over eens dat alleen psychedelica niet voldoende is bij de behandeling van pijn. Pijn wordt namelijk verergerd door cognitieve, emotionele en sociale factoren. Deze moeten ook aangepakt worden.  De geestverruimende werking van psilocybine geeft behandelaren de mogelijkheid om vervolgens deze extra problemen ook aan te pakken met cognitieve gedragstherapie. Daardoor lijkt de combinatie van psilocybine en cognitieve gedragstherapie het meest effectief. 

Mogelijke alternatieven

Niet alleen natuurlijke middelen, zoals psilocybine binden zich aan de 5-HT2a receptor. Ook chemische alternatieven hebben een positieve uitwerking op deze receptor. Zo zijn er klinische resultaten geboekt met 5-MeO-DMT. De positieve invloed van 5-MeO-DMT wordt gewijd aan zijn werkzaamheid als partiële agonist op de 5-HT2A receptoren. 5-MeO-DMT heeft vooral een hoge bindingsaffiniteit met 5-HT2A en 5-HT1A subtypen. 

De opkomst van deze chemische alternatieven biedt veel mogelijkheden in de verdere ontwikkeling van psychedelica als behandelingsmogelijkheid bij chronische pijn. Aangezien chemische varianten verder gemanipuleerd kunnen worden om nog meer invloed uit te oefenen op relevante receptoren. Waarbij ook vervelende bijwerkingen verminderd kunnen worden.