Bijdragen aan een duurzame toekomst? Transformeer jouw onderneming naar een klimaatneutraal bedrijf

Duurzaamheid is vandaag de dag een veelbesproken onderwerp binnen bedrijven. Dat is niet zonder reden, want dat het slecht gaat met ons milieu is een welbekend feit. De conclusies van het laatste IPCC-rapport, uitgebracht in 2022, zijn zeer verontrustend. Zo komt naar voren dat klimaatverandering inmiddels heeft gezorgd voor een wijdverbreide en deels onomkeerbare gevolgen voor mens, dier en natuur. Momenteel wonen er meer dan 3 miljard mensen in gebieden die aangemerkt worden als zeer kwetsbaar bij verdere klimaatverandering. Dat zijn serieuze cijfers en er moet serieus actie ondernomen worden om het tij te keren. Bedrijven zijn doorgaans grote vervuilers en daarom is het zaak dat ondernemingen kritisch gaan kijken naar hun CO2-uitstoot en een plan maken om klimaatneutraal te worden. De Hedgehog Company helpt bedrijven daarbij. Hoe ze dat doen vertellen we in dit artikel. 

Waarom verduurzamen? 

Maar eerst gaan we nog wat dieper in op de problematiek. Het is belangrijk dat ondernemers bewust worden van de urgentie van het probleem. Waarom is het eigenlijk zaak dat je jouw onderneming zo snel mogelijk omtovert in een klimaatneutraal bedrijf. 

We hebben het in ons eigen land al veelvuldig meegemaakt de afgelopen tijd: extreem weer. Denk aan de overstromingen in Limburg of de storm Eunice die dit jaar over ons land trok. Extreem weer is het resultaat van klimaatverandering. Hittegolven, droogtes en overstromingen zullen alleen maar toenemen. Bepaalde dier- en plantensoorten hebben last van massale sterfte. Denk hierbij aan koraal. Deze extreme weersomstandigheden zorgen ervoor dat miljoenen mensen blootgesteld worden aan voedsel- en wateronzekerheid. Dit probleem is wijdverspreid, zo hebben mensen in Afrika, Azië, Midden- en Zuid-Amerika hier last van.  

Om menselijk leed en een verdere aftakeling van het milieu te voorkomen is het zaak om snelle en drastische maatregelen te nemen. 

Wat kun je als bedrijf doen om bij te dragen aan een groene toekomst? 

Bewustzijn is de eerste stap. Net zoals dat je je bewust moet zijn van de problematiek die er in de wereld speelt rondom klimaatverandering moet je je ook bewust zijn van je eigen ecologische footprint. Want, als je iets in je organisatie wilt veranderen moet je natuurlijk wel weten wat je moet veranderen. Hier kan de Hedgehog Company je bij helpen. Zij kunnen je als bedrijf helpen om je PEF in kaart te brengen, dit staat voor: Product Environmental Footprint. Deze methode biedt een nieuwe en verbeterde methode voor het meten van de milieuprestatie van een goed of dienst gedurende de gehele levenscyclus ervan. Het resultaat is dat het voor consumenten gemakkelijker is om te herkennen hoe milieuvriendelijk een product, dienst of bedrijf is. 

Aan de basis van de PEF-methode staat de LCA-methode, dit staat voor Life Cycle Assessment. Deze methode richt zich op alle levenscyclusfasen van een product. Hierbij wordt niet alleen CO2-uitstoot in kaart gebracht, maar ook andere belangrijke milieu-indicatoren. 

De LCA-benadering onderscheid zich doordat het een holistische kijk heeft op een product en de waardeketen. Zo is het niet mogelijk om lasten naar andere levenscyclusfasen te verschuiven, omdat de hele keten onder de loep wordt genomen en wordt beoordeeld als geheel. Productfasen als de productie, het transport, opslag, gebruik en levensduur worden allen geanalyseerd en beoordeeld. Dit stelt je als bedrijf in staat om hotspots te identificeren. Je hebt zodoende een goed beeld van de hele keten en je kunt inschatten waar in de keten winst te behalen valt op het gebied van milieuvriendelijkheid. Als je niet weet waar de winst te behalen valt, dan kun je ook geen efficiënte aanpassingen doorvoeren. Dit maakt de LCA-benadering van grote waarde voor ieder bedrijf die wil verduurzamen. 

Zo kun je bijvoorbeeld aan de hand van de LCA-benadering je productontwerp zo aanpassen dat het aantal of de omvang van de hotspots wordt vermindert. Tot slot biedt ook de breedte van de scope van de benadering een voordeel. Enkel kijken naar de CO2-uitstoot brengt risico’s met zich mee. Je kan een aanpassing doorvoeren die je CO2-uitstoot vermindert, maar misschien heeft dat wel een grote impact op je waterverbruik. Door te kijken naar alle belangrijke milieu-indicatoren weet je zeker dat je de juiste aanpassingen doorvoert. 

Ben je als bedrijf nieuwsgierig wat voor impact jouw product, dienst of bedrijf heeft? Dan kun je contact opnemen met de Hedgehog Company om de LCA-methode toe te passen op jouw specifieke vraagstuk. Zij zijn gespecialiseerd in het uitvoeren van de methode en zorgen ervoor dat het volledig en betrouwbaar wordt uitgevoerd. De uitvoering en resultaten van de methode voldoen aan alle internationale normen en vormen de basis voor de duurzame transformatie van jouw onderneming.